Правила

Правила за използване на дъската за обяви


Всички логотипи и търговски марки в този сайт принадлежат на техните собственици.

1. Забранено е  текстът или заглавията  на обявите да се изписват само с ГЛАВНИ букви.
2. Забранено е дублирането на  обявя преди изтичането на срока на предишната.
3. Поместват се само  съобщения, съответстващи по тема на дадения раздел.
4. Забранява се използването в текстовете на обявите на нецензурна лексика.
5. Не използвайте HTML тагове.
6. Не е разрешено публикуването на информация, която противоречи на законите на Руската федерация.
7. Потребителят носи пълна отговорност за информацията, която е публикувал.

Администрацията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните обяви, за действията на потребителите, както и не участва в правните отношения между лица, сключили или можещи да сключат помежду си договор или сделка с помощта на публикуваната в сайта информация.

Администрацията си запазва правото да блокира достъпа до сайта на всеки потребител  и да не допусне публикуването на предложените обяви без обяснение на причините.

Използването на този сайт е свидетелство за безусловното приемане на условията на настоящия правилник.